Континвест ООД откри реновираната офис сграда, намираща се на производствената площадка в гр. Ямбол

Сградата е на три етажа, като разполага със столова, битови помещения за персонала, лаборатория, зала за обучение и офисна площ.

Този проект е важна част от програмата на дружеството за подобряване условията на труд на персонала и повишаване надежността на производствения процес.


« назад