Информация по чл. 4, ал.3 от Наредбата за ОВОС.

Уважаеми дами и господа,

Приложено представяме информация по чл. 4, ал.3 от Наредбата за ОВОС. Информация по чл. 4, ал.3 от Наредбата за ОВОС.

« назад