Процедура за избор на изпълнители- Прекратяване

Процедура за избор на изпълнители- ПрекратяванеПроцедура за избор на изпълнители- Прекратяване

Уважаеми Дами и Господа,

Приложено е Решение от 18.07.2016 за прекратяване на поръчка за избор на изпълнител с предмет: “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машини и оборудване по договор за БФП BG16RFOP002-2.001-0927-C01” – с 11 обособени позиции.

Мотивите са посочени в Решението. 

« назад