Нови договори за доставка на оборудване.

Във връзка с изпълнението на договор № 3TMM-02-37/20.10.2011 за изпълнение на проект № BG161PO003-2.1.11-0078 с наименование: Инвестиции за технологично обновление и производство на нови продукти в „Континвест” ООД, сключихме следните договори за доставка на оборудване:

Договор № BG161ЗРО003-2.1.11/ЗТММ-02-37/20.10.2011/Su01/02.07.2012 с "Мега инженеринг" ООД

Договор № BG161ЗРО003-2.1.11/ЗТММ-02-37/20.10.2011/Su02/19.07.2012 с "ОПВ маркет" ООД

Договор № BG161ЗРО003-2.1.11/ЗТММ-02-37/20.10.2011/Su03/02.07.2012 с "Булармекс - ИК" АД

Договор № BG161ЗРО003-2.1.11/ЗТММ-02-37/20.10.2011/Su04/02.07.2012 с "Наса Д" ООД

Договор № BG161ЗРО003-2.1.11/ЗТММ-02-37/20.10.2011/Su05/02.07.2012 с "Проминент флуид контролс БГ" ЕООД

Договор № BG161ЗРО003-2.1.11/ЗТММ-02-37/20.10.2011/Su06/18.07.2012 с "Уелдърс филтрейшън Технолоджи" АД,

Договор № BG161ЗРО003-2.1.11/ЗТММ-02-37/20.10.2011/Su07/18.07.2012 с "Изапласт" ООД,

Договор № BG161ЗРО003-2.1.11/ЗТММ-02-37/20.10.2011/Su08/23.07.2012 с "Институт по заваряване" АД,

Договор № BG161ЗРО003-2.1.11/ЗТММ-02-37/20.10.2011/Su09/20.04.2012 с "Талетек" Гмбх


« назад