Проект: Повишаване на производствения капацитет, чрез инвестиции в материални активи за разширяване на производствената база и експортния потенциал на "Континвест" ООД в гр.Ямбол.

Проект: Повишаване на производствения капацитет, чрез инвестиции в материални активи за разширяване на производствената база и експортния потенциал на "Континвест" ООД в гр.Ямбол.Проект: Повишаване на производствения капацитет, чрез инвестиции в материални активи за разширяване на производствената база и експортния потенциал на "Континвест" ООД в гр.Ямбол.

Проект: Повишаване на производствения капацитет, чрез инвестиции в материални активи за разширяване на производствената база и експортния потенциал на "Континвест" ООД в гр.Ямбол.

Главна цел  на настоящето предложение е повишаване на производствения капацитет на фирмата, посредством допълнителни инвестиции в дълготрайни материални активи.
В резултат на инвестицията дружеството ще  увеличи производствения си капацитет, респективно капацитета за износ на: натриев хипохлорит, натриев хипохлорит 160 гр/л., ферихлорид и твърд алуминиев сулфат. Освен това, проектът ще доведе до увеличаване на средните генерирани приходи от износ в следствие на инвестицията.
 
Бенефициент: Континвест ООД
 
Обща стойност на проекта: 982 553,78 лв., от които 501 102.43 лв. от европейско и  88 429.84 лв. национално съфинансиране.


« назад