Ямбол

ЯмболЯмболЯмболЯмболЯмбол

Производствената база на Ковнинвест ООД е изградена на територията на бившето предприятие Ямболен в град Ямбол. 

В нея фирмата произвежда по най-високи европейски стандарти следните продукти: - Натриев хипохлорит /белина/ - Ферихлорид - Ферихлорид сулфат - Алуминиев сулфат /течен/ - Алуминиев сулфат /твърд/ - Полиалуминиев оксихлорид /PAC/.

В производствените ни  лаборатории извършваме подробен анализ, както на произвежданите, така и на търгуваните от нас продукти.  Високото качество на произвежданите продукти е резултат от добрата работа и използваните суровини, в съчетание с професионализма на нашия персонал. 

Ръководните кадри в производството са получили образованието си в ХТМУ София, Университет „Проф. Д-р Асен Златаров” Бургас, ТУ София, и др.  

От 2007г. Континвест ООД провежда активна политика по организиране на студентски стажове в производството и администрацията на фирмата. 

Производствените ни мощности отговарят  на всички Европейски стандарти  относно  качеството на произведените продукти, консумацията на енергия  и опазването на околната среда.


« назад