"Континвест" ООД подписа договор по операционна програма Конкурентоспособност

"Континвест" ООД подписа договор по операционна програма Конкурентоспособност

През месец октомври 2011 фирма „Континвест ООД” подписа договор № 3TMM-02-37/20.10.2011 за изпълнение на проект № BG161PO003-2.1.11-0078 с наименование: Инвестиции за технологично обновление и производство на нови продукти в „Континвест” ООД. Проектът е по процедура BG161PO003-2.1.11 “Технологична модернизация в малките и средни предприятия” по оперативна програма „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007- 2013. Времето за изпълнение на договора е 16 месеца.


« назад